Archív novinek

Stanoviště Celní správy České republiky

Navštivte v sobotu 18.května stanoviště Celní správy ČR a dozvíte se spoustu zajímavých informací. Těšit se můžete například na:

* vozidlo výkonového zpoplatnění dálnic a některých silnic 1. třídy, které používají příslušníci Celní správy České republiky při svých kontrolách; ukázka techniky a vybavení vozu;
* představení práce hlídek mobilního dohledu, ukázka vozidla používaného při silničních kontrolách zájmového zboží.

 Expoziční stan:
* ukázka exponátů vyrobených ze zvířat a rostlin, které podléhají Úmluvě CITES, jejímž účelem je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;
* ukázka napodobenin a padělků a představení kompetencí v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví.

 celni urad 1   celni urad 4