V pátek 17. května 2019 proběhne na letišti v Hradci Králové odborný seminář zaměřený na aktuální problematiku provozu LZS a praktický výcvik složek IZS. Jedná se o setkání odborníků nejen z leteckých záchranných služeb, ale ze všech složek integrovaného záchranného systému.

PROGRAM:

9:00                  briefing a praktický výcvik pro složky IZS "Záchrana osob z lanovky"

9:00 - 11:00     registrace účastníků semináře

11:00                zahájení odborného programu

16:00                ukončení odborného programu 

 

Vstup na odborný seminář je zdarma na základě online registrace.

 

Témata odborného semináře:

I. Spolupráce LZS se složkami IZS

 1. Rizika nebezpečných chemických látek s nimiž se lze setkat při provozu LZS
 2. Společná frekvence při zásazích LZS: východiska a závěry společného jednání provozovatelů LZS
 3. První závěry součinnostního cvičení IZS v Krkonoších 16.5.2019
 4. Inhalační analgesie v nepřístupném terénu - renesance methoxyflurantu v Čechách
 5. Možnosti využití výkonného dronu v systému IZS
 6. Retence vody, skladování vody a PHM pro potřeby IZIS

II. Zásahy LZS za zhoršených meteo podmínek a v noci

 1. Postupy přistávání vrtulníku do neznámého terénu v noci: požadavky na spolupracující složky IZS
 2. NVIS: dobrý sluha, zlý pán?
 3. Metodika nočního přistání do neznámého terénu: panelová diskuze se zástupci provozovatelů LZS

III. Cesty ke zvyšování bezpečnosti provozu LZS

 1. Letecké nehody a mimořádné události: informace z IKAR 2018
 2. Prevence leteckých nehod z pohledu provozovatele letecké dopravy

IV. Budoucnost a rozvoj LZS po roce 2020

 1. Změny v leteckých předpisech a jejich dopady na provozovatele LZS
 2. Nová evropská legislativa a její dopad na pracovníky ZZS: rozsah výcviku a jeho financování
 3. Výcvik nových pilotů pro LZS
 4. Budoucnost LZS v ČR z pohledu MZ ČR

Změny v programu vyhrazeny.